ETUSIVU | ASM FINLAND | JÄSENYYS | ASM INTERNATIONAL
TAPAHTUMAT | SEMINAARIAINEISTOT


Professori Petri Vuoristolle
ASM Fellow -arvonimi

Maailman merkittävin materiaalitekniikan järjestö American Society of Materials International myönsi professori Petri Vuoristolle ASM Fellow -arvonimen tunnustuksena huomattavista ansioista materiaalitieteen ja -tekniikan edistäjänä. Professori Petri Vuoristo on tehnyt pitkäjänteistä ja kansainvälisesti tunnustettua työtä termisen ruiskutuksen, kylmäruiskutuksen ja laserpinnoitustekniikan kehittämiseksi.

Professori Petri Vuoristo on tehnyt pitkäjänteistä ja kansainvälisesti tunnustettua työtä termisen ruiskutuksen, kylmäruiskutuksen ja laserpinnoitustekniikan kehittämiseksi.

ASM Fellow -arvonimen saajat ovat alansa tunnustettuja huippuja ja toimivat järjestön neuvonantajina. Kyseessä on merkittävä nimitys materiaalitekniikan alalla maailmassa. Se myönnetään vuosittain noin 25 henkilölle, pääosin USA:laisille asiantuntijoille. Suomeen on vuodesta 1969 lähtien saatu viisi ASM Fellow -arvonimeä. Tampereen teknillisen yliopiston materiaaliopin laitoksella arvonimeä pitää hallussaan Vuoriston lisäksi myös professori (emeritus) Tapio Mäntylä. Muita vastaavan ansionimen aikaisemmin saaneita suomalaisia ovat professorit Hannu Hänninen, Veikko Lindroos ja Martti Sulonen.

Tampereella vahvaa termisen ruiskutuksen osaamista

Professori Petri Vuoriston tutkimuskohteena ovat mm. terminen ruiskutuspinnoitus, moderni laserpinnoitus ja ohutpinnoitteet. Tutkimus keskittyy erilaisten pinnoitteiden prosessoinnin, mikro- ja makrorakenteiden, erilaisten teknisten ominaisuuksien ja käyttöominaisuuksien välisten riippuvuussuhteiden ymmärtämiseen ja hallintaan. Pinnoitteiden käyttösovellukset ulottuvat aina korjauspinnoittamisesta uusiin käyttösovelluksiin. Tutkittavat pinnoitusteknologiat ja niihin liittyvä osaaminen edesauttaa hyödyntämistä myös ainetta lisäävässä valmistuksessa.

Tampereen teknillisen yliopiston ja VTT:n kansainvälisesti tunnustettu termisen ruiskutuksen huippuosaaminen on tänä vuonna keskitetty Thermal Spray Center of Finland (TSCF) -keskukseen. Keskus toimii Tampereen teknillisessä yliopistossa.

Järjestön hallituksen mukaan Vuoristo on tehnyt pitkäjänteistä ja kansainvälisesti tunnustettua työtä termisen ruiskutuksen, kylmäruiskutuksen ja laserpinnoitustekniikan kehittämiseksi.

–Uusilla pinnoitemateriaaleilla ja moderneilla pinnoitusteknologioilla  on keskeinen rooli ratkaistaessa kestävään kehitykseen, energia- ja ekotehokkuuteen, luonnonvarojen säätämiseen ja hyvinvoinnin parantamiseen liittyviä haasteita, Vuoristo toteaa.

Hän näkee tunnustuksen merkittävänä paitsi henkilökohtaisesti myös oman tutkimusalansa ja tutkimusryhmänsä kannalta.

–Tämä osoittaa että olemme tehneet pinnoitustekniikan alueella huomionarvoista ja tärkeätä työtä. Haluankin välittää kiitokseni erityisesti tutkimusryhmälleni sekä kaikille yhteistyökumppaneillemme TTY:llä, muualla Suomessa ja ulkomailla. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Palkitsemisseremoniat järjestetään Yhdysvalloissa Columbuksen kaupungissa Ohiossa pidettävän Materials Science & Technology 2015 -konferenssin yhteydessä 6. lokakuuta 2015.

Professori Petri Vuoriston tutkimuskohteena ovat mm. terminen ruiskutuspinnoitus, moderni laserpinnoitus ja ohutpinnoitteet. Tutkimus keskittyy erilaisten pinnoitteiden prosessoinnin, mikro- ja makrorakenteiden, erilaisten teknisten ominaisuuksien ja käyttöominaisuuksien välisten riippuvuussuhteiden ymmärtämiseen ja hallintaan. Pinnoitteiden käyttösovellukset ulottuvat aina korjauspinnoittamisesta uusiin käyttösovelluksiin. Tutkittavat pinnoitusteknologiat ja niihin liittyvä osaaminen edesauttaa hyödyntämistä myös ainetta lisäävässä valmistuksessa.

Tampereen teknillisen yliopiston ja VTT:n kansainvälisesti tunnustettu termisen ruiskutuksen huippuosaaminen on tänä vuonna keskitetty Thermal Spray Center of Finland (TSCF) -keskukseen. Keskus toimii Tampereen teknillisessä yliopistossa.

Lisätietoja: professori Petri Vuoristo, Tampereen teknillinen yliopisto, materiaaliopin laitos, puh. 040 849 0044, petri.vuoristo@tut.fi